Med en forventet befolkningsvekst i årene som kommer, er vi nødt til å utnytte ressursene vi har i avfallet vårt. Ved å bruke gjennomsiktige sekker til det vi skal kaste, unngår man "å skjule" avfall som kunne vært gjenvunnet til noe nytt eller som må behandles spesielt på grunn av fare for å skade miljøet.

ØRAS var tidlig ute med å forby levering av brennbart restavfall i sorte sekker. Allerede 1. februar 2011, fikk innbyggerne på Øvre Romerike lov å kaste 2 gjennomsiktige sekker med restavfall gratis, istedet for 1 sort sekk som var regelen tidligere. 

Det første året med ordningen ble det registert en nedgang i mengde restavfall på hele 19%. Det påfølgende året, ble det notert en ytterligere nedgang på 14%. I mengde tilsvarte dette litt over 700 tonn mindre restavfall til forbrenning i løpet av 2011 og 2012.

Kommer du til Dal Skog i dag med avfall i sorte sekker, får du tilbud om å lesse om - slik at du kan ta ut eventuelt farlig avfall og annet gjenvinnbart avfall. Vil du ikke sortere om, må du ta med deg sekkene hjem igjen.

Så; neste gang du skal kjøpe avfallssekker, velg gjennomsiktige istedet for sorte sekker!