God jord, skal lukte rein jord, sier Arve Ødegården hos ØRAS. 

Ved anlegget på Dal Skog har matavfall blitt sortert ut i snart 20 år noe som har resultert i rundt 60.000 tonn kompost og ferdigblandet jord. Dette tilsvarer ca. 6000 lastebillass.

Jo renere innholdet i posene er, jo bedre blir sluttproduktet. Derfor er det veldig viktig at ikke abonnentene lar evt. emballasje og annet avfall følge med i den grønne posen.

Før ØRAS får tilbake den faste bioresten fra Romerike Biogassanlegg på Nes, har metaninnholdet i matavfallet blitt tatt ut og videre omdannet til biodrivstoff.

Prosessen i Nes, sørger for at biorestene blir fri for grønne poserester og andre fremmedlegemer.