I 2008 innstallerte ØRAS tre nye komposttromler på Dal Skog. Disse har gjennom årene spilt en viktig rolle i jordproduksjonen. I disse blandet vi matavfall og grovkvernet hageavfall som ved en naturlig prosess omdannet alt til forbehandlet kompost.

Nå når de grønne posene med matavfall sendes direkte til Romerike biogassanlegg, er vi glade for at tromlene skal gjenbrukes i Trøndelag.

Tromler til jordproduksjon. Foto.   Komposttrommel på lastebil.Foto.

Tromlene reduserte i sin tid forbehandlingstiden på komposten fra 8-12 uker i rankekompost og ned til 8-12 dager i tromlene.  Et tilhørende ozon-anlegg sørget for at mye av lukten, som anlegget hadde vært plaget med i flere år, ble borte. Selv om maks kapasitet på hver trommel var på hele 125.000 liter, lå fylling av kompost på noe over 70.000 liter pr. trommel.

Vi kan stadfeste at en æra nå er over, og ønsker nye eiere og tromlene lykke til i nye omgivelser lenger nord i landet.