Sigurd Sørøy og Stian Nakken fra Rivningsgruppen AS, Bøn. Foto.

Rivningsgruppen AS, Bøn, er en av våre mange næringskunder. Firmaet jobber med avfall fra industridemontering, og kommer ofte til Dal Skog for å levere rivningsavfall i form av asbestholdige plater (eternitt).

Sigurd og Stian er enige om at det er enkelt å levere avfallet sitt hos oss. "Her er det hyggelige folk, og vi føler at vi får hjelp hvis vi trenger det", sier Stian. Stort sett er det bare asbest de leverer til ØRAS, ettersom de har organisert øvrig avfall i større containere på byggeplass. Men av og til har de også med annet farlig avfall.

Enkelt å levere - trivelige ansatte

Ved levering av farlig avfall, skal alle næringsdrivende registreres på web-portalen avfallsdeklarering.no. Dette for at også myndighetene skal få en oversikt over hvor mye farlig avfall som finnes, hvor det har oppstått og hvem som har tatt hånd om det.

Rivningsgruppen AS er allerede registrert i avfallsdeklarering.no. "Det er en enkel web-portal å bruke, og lett å sette seg inn i", sier Stian som er den som tar seg av all registreringen.