Sirkulær økonomi
Dette er et godt eksempel på sirkulær økonomi.  Matavfall, som du og jeg kaster i husholdningen, er en utrolig viktig råvare som kan gjenvinnes til nye produkter.

Den grønne posen med matavfall er som et kinder-egg

Av innholdet produseres 3 ting:

  • Energien i matavfallet blir tatt ut og omdannet til fornybart drivstoff (Biogass til transportsektoren)
  • Flytende gjødsel som bønder bruker i landbruket
  • Fast biorest (kompost) som ØRAS bruker i produksjon av jord

En stor takk til alle dere som bidrar til dette fantastiske gjenvinningseventyret !