Det ble i dag tidlig funnet en militær granat i en av våre metallkonteinere i sorteringsrundellen. 

ØRAS sine ansatte fulgte beredskapsplanen utarbeidet for slike hendelser. Ansatte og besøkende ble evakuert, og politiet ble kontaktet.

Nøyere undersøkelser fra Forsvaret viste at dette var en lysgranat, som ikke var aktiv. Etter omlag 1,5 time fikk de ansatte komme tilbake til området, og det ble en debrifing med Forsvaret. Under debrifingen fikk de ansatte skryt av hvordan situasjonen ble håndtert. 

Ønsker ikke slikt

Granaten ble levert i sorteringsrundellen. Slike gjenstander ønsker vi ikke på vårt anlegg. Konsekvensen denne gangen var stenging av anlegget i 1,5 time. Har du slike gjenstander skal du kontakte Politiet.