Etter at brukerbetalingen på kr. 100,- ble innført i sorteringsrundellen på Dal Skog i april i år, var det mange som mente at både antall besøkende og mengde avfall ville gå ned.  

Pr. 1.8. kan vi se at for eksempel mengde treverk levert til anlegget har økt med ca 300 tonn i forhold til samme periode i fjor. Dette er bare en av fraksjonene som er underlagt brukerbetalingen. Derimot gikk mengde restavfall ned med rundt 150 tonn*, men en tilsvarende økning av leverte stoffmøbler gjør at mottatt restavfall går sånn ca i null rent mengdemessig.

Etter innføring av brukerbetaling var vi spente på å se om denne hadde noen innvirkning på antall besøkende. Det hadde den. Pr 1.8. hadde vi ca 20% færre besøkende til stasjonen, men til gjengjeld hadde de som besøkte oss med seg mer avfall.  

 

 

*Tall sammenlignet med 2018