Et titall personer fant veien til ØRAS i går kveld for informasjon om virksomheten på Dal Skog. Blant disse var noen av de nærmeste naboene som før jul uttrykte bekymring for at grunnvannet skulle forurenses, samt ordfører Tom Staahle som representerte Ullensaker kommune.

Bakgrunnen er ØRAS konsesjonssøknad hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som går på å samordne tidligere tillatelser. Daglig leder, Trym Denvik og toksikolog hos ØRAS, Karine Hauan, kunne begge berolige naboene om at selskapet ikke tenker å starte med noe nytt men snarere vil sørge for at vi holder oss på riktig side av lovverket.

Flere av naboene måtte medgi at virksomheten på Dal Skog har blitt veldig mye bedre de siste årene, og kunne si seg fornøyde med den informasjonen de fikk.

"Vi er glad for at naboene engasjerte seg i høringsuttalelsen", sier Trym Denvik. "Det er viktig for oss å ha en god dialog med de som grenser til området", avslutter han. Høringsfristen er utsatt til 26. januar 2017.