Allerede før årsskiftet vil restavfall fra ØRAS bli transportert på en enda mer miljøvennlig måte. I samarbeid med REKOM AS og Partifrakt AS skal en lastebil med flytende biogass på tanken transportere avfallet til energigjenvinning.  På sin hjemmeside skriver REKOM:  "Biodrivstoff er en avgjørende del av løsningen for å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren."

Det var i anledning åpningen av Norges første fyllestasjon for flytende biogass at lastebilen ble lansert. Fyllestasjonen på Furuset i Oslo ble åpnet tirsdag 04.12.18 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Den flytende biogassen er produsert av norsk avfall som blant annet fiskeavfall, gjødsel fra husdyr, organisk avfall fra skog, slam og kloakk, og matavfall. 

– Dette er sirkulær økonomi i praksis, forteller John Melby, ansvarlig for biogass i AGA til Norges lastebileier-forbund.