Hvert år leverer vi rundt 10.000 tonn med restavfall til forbrenning. I tråd med vår miljøprofil, har vi nå kontraktfestet at alle trailerne som frakter restavfall ut portene på Dal Skog skal kjøre på fornybart drivstoff.

Det var transportselskapet REKOM, som trakk det lengste strået i anbudskonkurransen for transport av avfall til forbrenning. De frakter restavfall/husholdningsavfall fra innbyggerne i ØRAS-regionen til Åmodtfors i Sverige; en strekning på ca 12 mil.

Når vi stiller slike krav til andre aktører, kan vi ikke være noe dårligere selv. Etter påske, vil alle våre maskiner og utstyr etterhvert gå på fornybart drivstoff. 

Dette er viktig og helt nødvendig for oss siden vi ønsker å være så miljøvennlige som mulig, uttaler daglig leder, Trym Denvik