I disse muse-tider kan det være greit å være litt ekstra påpasselig.

Å investere i noen musefeller kan fort lønne seg og dette er mye bedre en å bruke musegift. 
Men hva gjør du så med de døde musene i etterkant? Da er det enten frem med spaden eller levere de som restavfall. Døde mus skal ikke kastes i grønne matavfallsposer.

Advarer mot museår: – Fem hemmelige ganger inn til hjemmet ditt du bør sjekke