ØRAS har fått tillatelse til å ta imot smittefarlig avfall fra private kunder og næringskunder. Dette vil gjelde fra 1. desember 2020.

Mer om dette, kan du lese her