Etter at returpunktet ved Eltonåsen og Borgen ble hentet inn tidligere i høst er de nå tilbake. Returpunktet på Eltonåsen stod tidligere på pendlerparkeringen ved Coop Prix. Dette er nå flyttet til Kiwi. Returpunktet på Borgen er nå flyttet til Borgen skole.

Fjernet på grunn av forsøpling

Tidligere i høst ble tre returpunkter hentet inn på grunn av gjentatte problemer med forsøpling rundt returpunktene. Dette var ofte avfall som kunne vært kastet dunken hjemme, eller levert gratis på Miljøstasjon Dal Skog. 

ØRAS har mellom 30 til 40 returpunkter for glass- og metallemballasje stående ute i våre fire kommuner. Lurer du på hvor ditt nærmeste returpunkt er finner du dette her.