Utdaterte tømmeruter
Etter 10-12 år med de samme innsamlingsrutene, er rutene nå overmodne for revidering.
-Økt aktivitet innen boligutbygging og en ellers stor tilflytting er hovedårsaken til at dette må gjøres nå, sier Rådgiver for renovasjon og utvikling, Henry Dahl Johansen i ØRAS. Han legger til at arbeidet med å endre tømmerutene er i gang, og rutene blir operative fra 1. oktober.

Helt nye tømmedager
Implementering av nye ruter skjer samtidig med at Ullensaker kommune går tilbake til 14.dagers-tømming av mat- og restavfall.
- Vi håper at dette vil gjøre overgangen litt smidigere ute i felten, sier avdelingsleder hos NordRen, Kim Wennevold. Han og kundekonsulentene i ØRAS, Kaja Korslund og Cecilie Skaug Nyland regner med at abonnentene har forståelse for at denne endringen må gjøres.

I oppstartsfasen vil noen abonnenter oppleve å få et lengre intervall på tømmingen. Dette vil skje kun én gang i forbindelse med overgang til nye tømmeruter. Vi skal sørge for mellomtømming der intervallene blir størst. Får du ikke satt ut plastsekken, kan denne fint settes ut til senere tømming.

Bilde av ansatte
F.v. Cecilie S. Nyland, Kaja Korslund og Henry Dahl Johansen, ØRAS og Kim Wennevold, NordRen AS

- Samtidig med revisjonen ser vi også behov for en bedre organisering av standplasser for beholdere fremover, sier Dahl Johansen. Dette vil gjelde for abonnenter som i dag har beholdere plassert der det er vanskelige kjøreforhold og mangel på snuplasser.

Slutt med kalender-oversikt
Samtidig forsvinner den trykte papirutgaven av avfallskalender med rutenummer og tømmedag. Nå vil det kun være appen «Min Renovasjon» som viser tømmedager for husholdningsavfallet. Også rutenumre på beholdere blir historie. Nå trenger du bare gateadressen din for å få oversikt over tømmedagene. I appen «Min Renovasjon» er det også mulig å legge inn varsel for tømmedag, hvis du er blant de som må trille frem beholderne. Funksjonen blir også tilgjengelig fra ØRAS nettsider.