Økt samarbeid
Et tettere samarbeid mellom avfallsselskapene på Romerike vil være gunstig for å imøtekomme EU’s krav til økt ressursutnyttelse i årene som kommer, og for å begrense utslipp ved kortreist transport og lokal håndtering av avfallet.

Reduksjon av CO2
Fra 01.02.2021, vil «poseavfallet» med restavfall fra innbyggerne på øvre Romerike bli kjørt til ROAF på Bøler i Lillestrøm kommune for ettersortering, i istedenfor til Åmotfors i Sverige hvor avfallet til nå har blitt brent. Kontrakten har en varighet på ca 4 år i første omgang. - Ved å tildele ROAF eneretten for mottak av vårt restavfall, vil vi øke muligheten for ytterligere utsortering og gjenvinning av avfallstyper som plast og metall, sier daglig leder, Trym Denvik i ØRAS.

Ingen endringer i sorteringen
Selv om avfallet nå skal leveres lokalt, vil det ikke bli noen endringer for våre innbyggere i måten å kildesortere avfallet sitt på, fortsetter Denvik.