Ett sted å ringe til

Desember 2019 varslet ØRAS om den kommende omstillingen hvor selskapet vil overta det formelle ansvaret for administreringen av husholdningsavfallet i Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker kommune. Når abonnentene nå lurer på tømmetider, beholderstørrelser, hvorfor avfall ikke er hentet og hvordan man skal sortere/håndtere sitt avfall skal ØRAS kontaktes.
- Vi jobber fremdeles med å få på plass de tekniske løsningene, men med god hjelp fra kommunene i denne overgangsperioden har vi tro på at dette skal gå bra, sier daglig leder i ØRAS, Trym Denvik.  Ansvaret med fakturering av renovasjons-gebyret vil fremdeles ligge hos kommunene.

Ny renovatør
Fra 1.5.2020 går 3 av 4 ØRAS-kommuner over på ny renovasjonskontrakt. NordRen AS starter allerede i disse dager med ruteopplæring for sjåførene.

 - Da vil vi ha leiebiler ute i boligfelt, på småveier og rundt husene til folk, sier Driftssjef i NordRen, Finn Lodsby. Han legger til at disse personbilene vil bli synlig merket med «Ruteopplæring renovasjon».  I forbindelse med oppstarten, vil det også bli noen endringer på en del restavfallsruter. Dette vil hovedsakelig gjelde for Ullensaker, men også noen ruter i Nannestad og Hurdal vil bli berørt. – Vi må regne med noen utfordringer nå i en overgangsperiode, men håper at publikum viser forståelse for dette, avslutter Lodsby. Det vil bli sendt ut varsel om ruteendringer til de områdene dette gjelder.