Naboer til Dal Skog frykter forgiftning av grunnvannet. Ingen grunn til bekymring, sier Trym Denvik, daglig leder i ØRAS. Vi er pålagt streng kontroll av sigevannet hos oss, og tar flere prøver fra grunnvannsbrønnene i året. 

Konsesjonssøknaden vi nå retter til Fylkesmannen i Oslo og Akershus,  er kun for å få en samordning av tidligere tillatelser, tilføyer Denvik. Det er Fylkesmannen i Akershus som har bedt ØRAS om å søke om nye konsesjoner for drift av avfallsmottak. Årsaken er at driften i dag baseres på to ulike konsesjoner, den ene fra 1996 og den andre fra 2007. 

Selskapet skal ikke starte med noe nytt på Dal Skog. På grunn av endringer siden 1996 og 2007, samt at regelverket og rammebetingelsene endrer seg raskere enn konsesjonene oppdateres, er det nå fornuftig å gjøre denne oppdateringen slik at vi formelt får tillatelse til den driften vi har i dag, sier Denvik.