Kilde: EUB

"- Det er et godt klimatiltak og vi produserer strøm og varme som har en verdi, sier daglig leder Trym Denvik.

Vi har et generelt samfunnsansvar for å ta miljøvennlige grep. I tillegg føler vi et spesielt ansvar i forhold til avfallet som ble deponert her på 80- og 90-tallet. Vi må sørge for å redusere klimagassutslippene så mye som overhodet mulig, sier Denvik.

Strømmen de produserer selges til Hafslund. Prisen de får beregnes ut fra til enhver tid gjeldende spotpriser fra Nord Pool. I snitt kan de tjene rundt 25.000 i året på slikt strømsalg.

– Alt vi får inn av inntekter på dette er en bonus. For oss er dette i første rekke et viktig miljøtiltak, sier Arild Snekkerhaugen."

Hver time trekker gassmotorene ut 20.000 liter gass av søppeldeponiene.  "– I stedet for å brenne dette over fakkel og slippe ut tonnevis med CO₂, utnytter vi nå gassene gjennom motorene og reduserer utslippene med 150 tonn i året, sier Trym Denvik". 

Den første måneden klarte anlegget å generere 9.200 kWh strøm. Dette er helt på linje med målsettingen for prosjektet, som har et mål om årlig produksjon av 110.000 kWh strøm.

Metangass har i utgangspunktet 25 ganger så stor klimapåvirkning enn karbondioksid (CO2) (kilde: TU). Derfor har nok dette også blitt et av tiltaksområdene som Akershus Fylkeskommune har valgt å fokusere på. 

ØRAS er tildelt en halv million kroner i støtte til gjennomføring av klimatiltak som skal bidra til reduksjon av klimautslipp fra deponier.