Av Kirsten Lundem, ØRAS

Spenstige mål
Innen år 2035, skal alle EU/EØS-medlemsland materialgjenvinne eller gjenbruke minst 65% av alt husholdningsavfall som oppstår i sine land.
- Dette er et spenstig mål, sier daglig leder Trym Denvik i ØRAS. Samtidig viser han til et allerede godt resultat i sin region.

- Pr 1.1.2019, oppnådde ØRAS et resultat på over 49%, som er kun 1% unna kravet for 2020. Dette viser at våre innbyggere gjør en god jobb, sier Denvik.  For å imøtekomme myndighetenes strenge krav til materialgjenvinning i årene som kommer, vurderer nå ØRAS flere måter å utnytte dette avfallet på.

Bærekraftig utvikling
Men selv om ØRAS kan vise til gode resultater nå, har vi et stykke igjen før vi når målet. Årlig får ØRAS inn opp mot 5000 tonn behandlet treverk til anlegget på Dal Skog. Dette avfallet vil bli en viktig brikke i puslespillet mot en bærekraftig utvikling.

Gjennom et allerede etablert samarbeid med andre aktører i bransjen, er ØRAS godt i gang med å sende treverk videre til sponplateproduksjon. Men det finnes flere muligheter for utnyttelse av trevirket som leveres til gjenvinningsstasjonen. 

Rent tre kan for eksempel foredles videre til biobrensel, flis og pellets men også produksjon av biokull kan være en interessant prosess som gagner miljøet på sikt.  Gjennom en "pyrolyseprosess" der trevirket varmes opp til mellom 300-900 ºC uten tilgang på oksygen, kan man utvinne bio-olje, biogass og biokull som alle vil ha en god effekt på miljøet. Dette klinger bra i våre miljø-ører!

Fordeler
Når f.eks biokull kommer tilbake til jordsmonnet, vil dette gi en rekke fordeler. Det vil bedre jordas evne til å holde på vann og næringsstoffer samtidig som kullet vil gjøre jorda mørkere og dermed fortere varm om våren. Dette er igjen med på å bidra til alle FNs mål om klimatilpasset jord ettersom jorda blir mer tørkesterk, mer erosjonsstabil og vil gi større avlinger. I det store og hele, her er det duket for mye interessant utvikling i årene som kommer. Og vi er med. - Sammen med deg, får vi avfallet på rett vei! 

Denne geniale metoden binder CO2 og forbedrer jorda samtidig