Endret tømmedag

Enkelte renovasjons-ruter i Eidsvoll kommune er nå modne for revidering. Nå vil Norsk Gjenvinning Renovasjon endre på tømmerutene for nedgravde løsninger i borettslag/sameier.

- Dette vil kun gjelde abonnenter med tilgang til avfallsbrønner/dypoppsamlere for avfallstypene Mat- og restavfall, Papp/papir og drikkekartong og Plastemballasje, sier driftsleder Petter Holm i Norsk Gjenvinning Renovasjon.

Petter og Cecilie foran renovasjonsbil. Foto.
Driftsleder Petter Holm, Norsk Gjenvinning Renovasjon (f.v.) og Kundekonsulent Cecilie S. Nyland, ØRAS

Det betyr at du som blir berørt av denne endringen vil få ny tømmedag. Du trenger ikke foreta deg noe i forbindelse med endringen. Ønsker du likevel å følge med på hvilken dag tømming skjer, kan du laste ned appen "Min renovasjon". 

Oppdatert app

Appen "Min renovasjon" har de siste månedene blitt oppgradert og blir nå brukt av flere og flere abonnenter knyttet til ØRAS.

- Nå har nesten alle beboere i sameier/borettslag i våre fire eierkommuner fått tildelt en adresse i appen, sier kundekonsulent i ØRAS, Cecilie Skaug Nyland. Dette gjør appen mer brukervennlig.

Ikon for min renovasjon app. Illustrasjon.

Rutene som endres vil fortsatt ha de samme tømmefrekvensene.