De siste årene har det vært en jevn økning i mengden elektrisk og elektroinsk avfall som blir levert til Miljøstasjon Dal Skog. I fjor mottok vi 601 tonn med små-elektrisk. Dette er alt fra TV'er, lamper, ledninger, elektriske leker og annet elektrisk. 

Vi har de tre siste årene hatt mottak for mobiltelefoner, dataer og harddisker inne på mottaket for Farlige avfall. Dette er på grunn av hensyn til personvern og GDPR.

Alt av EE-avfall er gratis å levere på Dal Skog.

 

Uvedkommende og stjeling

Tidligere stod burene for EE-avfall lettere tilgjenglig etter stengetid. Dette gjorde at vi opplevde besøk av uvedkommende. Ett tiltak som ble gjort på bakgrunn av dette er at mottaket for EE-avfall ble flyttet inn i hallen. Da vi kan låse portene inn til hallen etter stengetid er dette et sikkert sted å levere ditt EE-avfall.

Vårt område er også video-overvåket. Dette på grunn av at EE-avfall og spesielt ledninger inneholder deler som kan være verdifulle.

 

Materialgjenvinning

Ditt elektriske avfall går til materialgjenvinning. Hos oss er det i dag Stena Recycling som henter og håndterer EE-avfallet. De kontroller EE-avfallet, før det miljøsaneres. Dette er for å ta ut alle miljøskadelige komponenter før resten av materialene gjenvinnes. 

Visste du at jern, metaller, plast og kabler går til materialgjenvinning? Dette betyr at produktet ikke blir gjenbrukt i sin opprinnelige form, men at jernet for eksempel smeltes om og blir til nytt produkt.