Den nye sugebilen gjør at noen abonnenter i bykjerner ikke lenger skal ha en vanlig søppeldunk. Avfallet blir kastet ned i et rør som leder til en beholder under bakken. Deretter kommer sugebilen og tømmer denne beholderen ved å suge avfallet rett inn i bilen. I likhet med vanlige søppeldunker skal avfallet sorteres, og sugebilen vil tømme de ulike fraksjonene enkeltvis som tidligere.

Daglig leder hos ØRAS, Trym Denvik forklarer hvordan avfallssug fungerer:

- Beboerne kaster avfallet sitt i forskjellige nedkast ned i en tank under hvert nedkast. Deretter finner bilen ut hva slags søppel den suger opp med en vakuumledning og har det inn i tanken i bilen. 

 

Fremtidens løsning

ØRAS sin sugebil har en kapasitet på 8 kubikk og er levert av Scania med et påbygg fra Nordisk Vakuumteknikk AS. Daglig leder Krisin Bærby hos Nordisk Vakuumteknikk AS forteller at de er de eneste som har agentur for påbygg fra MTS, Mobile Tiefbau Saugsysteme, i Norge og Sverige.

- Mobile avfallssug er levert til flere store kommuner i Norge, og disse spesialbilene er det nå et fremtidig stort marked på, sier Bærby.

 I dag er det tre boligsameier i Ullensaker Kommune som har benyttet seg av mobilt avfallssug. I fremtiden vil dette bli flere. Til Romerikes Blad uttalte ordfører i Ullensaker Kommune, Tom Staahle, at det dette gjør at en kan utnytte flatene i sentrum på en optimal måte.

I tillegg til at bykjernene får utnyttet flatene i sentrum optimalt gjør dette også hverdagen til de som henter avfallet lettere.