Gjennom Romerike Trainee har vi hatt gleden av ha Caroline Hauge og Hanna Cecilie Lytomt hos oss.  Med sin utdannelse innen industriell økologi og miljø- og naturressurser, har de hatt arbeidsoppgaver innenfor miljøovervåking og internkontroll. 

Målet med trainee-ordningen er at ingeniørene skal få kjennskap til de utviklingsmulighetene som finnes for dem innen kommunal og interkommunal sektor. Dette er en unik mulighet for å bygge nettverk og få kjennskap til hvordan organiseringen er innen kommunal sektor.  Selv om ØRAS ikke skal ha traineer i neste periode, vil vi anbefale firmaer til å vurdere traineer i fremtiden.

Hos ØRAS har traineene fått et innblikk i hvordan det er å jobbe i et interkommunal selskap, og hvilken kompetanse som trengs. Trainee Hanna Cecilia Lytomt forteller om en lærerik trainee-periode:

- I trainee-stillingen har jeg fått brukt min kompetanse fra studiene, og fått erfaringer jeg vil ta med meg videre i arbeidslivet.

 

Ut i fast stilling

Etter endt trainee-periode tiltrer våre to traineer i fast stilling i ulike avfallsselskaper. Vi er heldige og får beholde Hanna Cecilia Lytomt hos oss som vår nye miljø- og kvalitetsleder.

- Da stillingen ble utlyst, kunne jeg ikke la være å søke. Etter å ha tilbrakt deler av min trainee-periode på ØRAS, har jeg sett hvor utfordrende og spennende det er å jobbe her, forteller Lytomt.

Hun vil anbefale studenter til å vurdere en slik mulighet som et trainee-program  gir.

- Som trainee får man prøvd seg på mange ulike arbeidsoppgaver, både innenfor kommune og interkommunalt selskap. Det gir en ypperlig mulighet til å finne ut hva slags oppgaver og arbeidsplasser man trives best med. I tillegg til å gi et bredt faglig nettverk, avslutter Hanna Cecilia Lytomt.