Her gjelder førstemann- til-mølla prinsippet, men vi kan sette til side/holde av varer ut dagen.