- å feilsortere. Ditt borettslag
eller sameie kan risikere en 
høy regning for avfall som 
er kastet feil. 

Spør oss gjerne hvordan
ting sorteres, så kan dere 
unngå høye regninger.