Du er selv ansvarlig for å ha avfallsbeholdere som er tilpasset ditt behov og å bytte disse selv hvis annen størrelse ønskes. 

Renovatøren er ikke forpliktet til å tømme overfylte renovasjonsbeholdere eller beholdere som ikke er sortert eller pakket riktig.

Abonnenten skal i så fall få en melding om hvorfor beholderen ikke er tømt.