Gratis levering for privatkunder som leverer avfall utenom rundellen.

Har du avfall som må leveres I RUNDELLEN, gjelder en brukerbetaling på kr. 100,- pr. gang.

Inkludert i denne betalingen, kan du kaste

- inntil 2 gjennomsiktige sekker med restavfall (brennbart og/eller ikke-brennbart)
- 4 dekk (m/u felg)
- inntil 6m3 med annet sortert avfall.

Betaling for restavfallsmengder utover 2 sekker, til egne priser.

Også næringskunder skal betale for levering av avfall, enten i form av brukerbetaling på kr. 100,- + mva. eller etter egne satser.