Åpningstider

Hverdager : 10 - 15
Torsdag      : 10 - 19
Lørdag        :   9 - 15

"Først-til-mølla"

Varer kan du levere
utenom åpningstid.
Henv.kundemottak.