ØRAS jord- og kompostprodukter er alltid torvfrie.

Ekstra gjødsel trengs ikke de første årene.

Ved å kompostere matavfall og hageavfall, bidrar vi med å tilbakeføre fosfor til jordsmonnet og ivareta viktige stoffer som er livsnødvendig for alt liv.

Produktdatablad? Kontakt oss