Mange beholdere kan gjenbrukes. Dermed er det fint om du leverer inn rengjorte beholdere. Dersom du ikke får rengjort de selv, kan vi gjøre det for deg når du leverer den inn på Dal Skog for innbytte.