ØRAS visjon
Sammen gjør vi avfall til ressurser!

ØRAS slagord
"Avfall på rett vei"

ØRAS verdier
Ø = Økonomisk
R = Raus
A = Ambisiøs
S = Synlig