For hver kilo plastemballasje som gjenvinnes, reduseres CO2 utslippene med 1,5 – 2,5 kg (avhengig av plasttype og energikilde).