Vi bruker ikke torv i produktene våre da torv er en "ikke-fornybar" ressurs

Basis i flere produkter er matavfall fra de grønne posene på øvre Romerike og hageavfall levert til gjenvinningsstasjonen

Vi designer spesialjord tilpasset takhager og 'regnbed'

ØRAS har produsert jord siden 2005