Abonnenten er selv ansvarlig for å ha avfallsbeholdere som er tilpasset sitt behov og å bytte disse selv hvis annen størrelse ønskes. Renovatøren er ikke forpliktet til å tømme overfylte renovasjonsbeholdere eller beholdere som ikke er sortert eller pakket riktig. Abonnenten skal i så fall få en melding om hvorfor beholderen ikke er tømt.

  • Ønsker du å bytte størrelse på din beholder, må den gamle rengjøres og bringes til Dal Skog.
  • Medfører byttet endring av størrelse, vil dette også føre til endring i renovasjons-gebyret. Da må skjema for "Etablering/endring av renovasjonsabonnement" fylles ut. Det kan gjøres elektronisk i skjemaet nedenfor, eller på manuelt papirskjema du får ved gjenvinningsstasjonen. (Mrk: Det elektroniske skjemaet er for tiden under testing, og rutine for behandling er ikke iverksatt ennå. 28.6.2017).

Dersom du ikke får rengjort beholderen selv, kan vi gjøre det for deg når du leverer den på Dal Skog for innbytte. Pris kr. 100,-/stk.

Dersom din(e) beholder(e) er skadet, kommer vi hjem til din adresse og bytter de(n).
Skulle du ønske en annen størrelse da, kan vi ordne det i samme slengen. Da kan du bruke skjemaet "Bytte av skadet beholder". 

Mål på avfallsbeholdere
TypeStørrelseBreddeDybdeHøyde
2 hjul80 liter (kun for mat- og restavfall)45 cm53 cm98 cm
2 hjul140 liter51 cm56 cm110 cm
2 hjul240 liter58 cm74 cm110 cm
2 hjul360 liter62 cm85 cm110 cm
4 hjul660 liter127 cm80 cm120 cm

 

Etablering/endring av renovasjonsabonnement


Kommune eiendommen ligger i:*
     

Gjelder renovasjon for:

Type bolig:
       


Hva ønskes:
       

Ønsker å dele felles beholder(e) med:
(Fylles kun ut av de som velger å dele beholder med nabo(er)Ønsket beholderstørrelse for mat- og restavfall
       

Ønsket beholderstørrelse for papp og papir
     


Beholdere utlevert fra ØRAS - innlevert ved bytte - opphør
Fylles ut av ØRAS:

 

Utlevert fra ØRAS
       Innlevert
       
Beholdere utplassert på eiendommen:
(Fylles ut av renovatør)

Renovasjonsgebyr beregnet fra:
(Fylles ut av kommunen)