Utfordrende kjøreforhold i romjulen gjorde at tømming av avfall ble forsinket. Dette har dessverre medført forsinkelser av tømming utover i de første ukene i det nye året. Renovatørene jobber for å hente inn forsinkelsene.

Har ikke avfallet ditt blitt hentet kan dette meldes inn via vår hjemmeside.