Velkommen som nyinnflyttet i Hurdal, Eidsvoll, Nannestad eller Ullensaker kommune. Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) er ditt avfallsselskap. Dette innebærer innsamling, sortering, gjenvinning og ombruk av avfallet i disse fire kommunene. 

Som abonnent i ØRAS' renovasjonsordning trenger du følgende utstyr for å kildesortere riktig:

 • Avfallsbeholder for mat- og restavfall (sort lokk)
 •  Avfallsbeholder for papp- og papir (grønt lokk)
 • Retursekker eller - poser for plastemballasje
 • Grønne matavfallsposer
 • Avfallsbeholder for glass- og metallemballasje (Turkis lokk - gjelder enkelte husstander)

Nyinnflyttet, men mangler utstyret? Du kan bestille det via vår hjemmeside.

Avfallsdunker for mat- og restavfall og papp, papir og drikkekartong.

Henteordning – dette henter vi hos deg

Uansett om du bruker avfallsbrønn, avfallssug eller beholdere på hjul, skal avfallet kildesorteres på samme måte. Beholder / avfallsbrønn med feilsortert avfall kan risikere å ikke bli tømt.


Matavfall

Matavfall sorteres i egne grønne poser, som senere blir sortert ut i ettersorteringsanlegget. I de grønne posene for matavfall skal det bare matrester, beinrester, supper og sauser - alt uten emballasje. Husk dobbel knute!


Restavfall

Avfall som ikke kan sorteres på annen måte er restavfall. Her kaster du typiske blandingsprodukter som bleier, tilsølt emballasje, gaveposer kattesand, ballonger og støvsugerposer. Restavfallet sorteres i en plastpose i «bærepose-størrelse». Husk dobbel knute. Den grønne matavfallsposen skal ikke benyttes til restavfall!
Avfall som er for stort for avfallsbeholderen din skal leveres til Miljøstasjonen.


Papp og papir

I beholderen med grønt lokk sorterer du papp og papir som aviser, reklame, pappesker, drikkekartonger (også med kork) og lignende. Avfallet legges løst i beholderen.


For deg med avfallssug og nedgravde løsninger er det viktig å dele pappeskene, og andre store emballasjer av papp, i mindre deler. Dette for å unngå å sammenbrettede esker spretter opp og/eller utvider seg og tar mer plass eller medfører at det tetter seg. Tetter avfallssuget seg vil dette føre til en ekstra kostnad for sameiet og/eller borrettslaget.


Plastemballasje i retursekken/returposen

Plastemballasje er typisk husholdningsplast eller innpakning som har vært rundt matvarer og/eller produkter. Dette kan være lompepakker, smørbokser, yoghurtbeger og sjampoflasker.


Plastemballasje sorteres i egen retursekk/returpose som settes ut på tømmedagen. Dersom du benytter avfallsbrønn/avfallssug for plastemballasje, skal du bruke plastreturposer i stedet for retursekker. Plastemballasjen skal være ren og ligge løst oppi. Ta gjerne av korker av flasker for å lette pressingen på bilen. 
Nei takk, i retursekken/posen ønsker vi ikke plastprodukter som tannbørster, bøtter, plastleker eller vednett - kun emballasjeprodukter. Husk dobbel knute!


Du kan lese mer om kildesortering av matavfall, restavfall, plastemballasje og papp og papir her.

Returpunkt for glass- og metallemballasje. Foto.
Glass- og metallemballasje
Maisbokser, vinflasker, barnematglass og annen glass- og metallemballasje leverer du til ditt nærmeste returpunkt. Vi har over 40 returpunkt stående rundt om i våre kommuner, slik at de skal være tilgjengelig for deg som innbygger.

Vi har lagd en oversikt over hvor de ulike returpunktene for glass- og metallemballasje.


Enkelte husstander har som en del av et prøveprosjekt egen avfallsbeholder for glass- og metallemballasje. Avfallet kastes løst i dunken. Tømmedager vises i tømmekalender.

 

Hva er ditt ansvar som innbygger?

 • Kildesortere alt avfall og kaste i riktig avfallsbeholder
 • Dobbel knute på alle avfallsposer
 • Sørge for fremkommelighet til avfallsbeholdere (måke og strø)
 • Ikke overfylle, eller pakke fastere enn at avfallsbeholderen lett kan tømmes – lokket skal alltid kunne lukkes
 • Ikke la avfall bli liggende rundt avfallsbeholdere (renovatøren tar ikke med dette)
 • Levere avfall som ikke inngår i renovasjonsordningen  til nærmeste gjenvinningsstasjon.


Tømmekalender

Vi anbefaler å laste ned applikasjonen "Min renovasjon" til din smarttelefon. Dette er en digital tømmekalender. I appen søker du opp din adresse, og du vil få opp fremtidige tømminger for den aktuelle adressen. Du kan også sette på varsling, slik at du får varsel for når det er tømming på din adresse - da går det ikke i glemmeboka. 

I appen "Min renovasjon" finner du også annen relevant informasjon som åpningstider for Miljøstasjon Dal Skog, hjelp til kildesortering og mye annet.


Vi har også tømmekalenderen tilgjengelig på vår hjemmeside. Her kan du enkelt laste ned og skrive ut tømmekalenderen for din adresse.


Miljøstasjon Dal Skog – avfallet du må levere

Sorteringsrundellen på ØRAS. Foto.

Når du har avfall som ikke kan kastet i avfallsbeholderen hjemme, må dette leveres til Miljøstasjonen. Miljøstasjonen Dal Skog er en moderne og ryddig gjenvinningsstasjon der du skal levere avfall du ikke kan kaste i avfallsbeholderne dine hjemme. Her kan du levere farlig- og elektrisk avfall, maling, hageavfall, trevirke og mye mer.

 • Glass- og metallemballasje
 • Miljøfarlig avfall
 • Tekstiler
 • Annen plast
 • Trevirke
 • Hageavfall
 • Metall
 • Grovavfall man ikke får plass i beholderen hjemme

Her kan du lese mer om priser og hva du kan levere på Miljøstasjonen.

 

Ofte stilte spørsmål

 • Avfallet er ikke hentet - hva gjør jeg?
  Det kan være ulike årsaker til at avfallet ditt ikke er hentet. Har du sjekket:
  - at du har kildesortert og kastet riktig i avfallsbeholderen?
  - Sørget for fremkommelighet til avfallsbeholderne (måkt og strødd)?
  - at beholderen ikke er overfylt eller pakket fastere enn at avfallsbeholderen lett kan tømmes? Lokket skal alltid kunne lukkes.
  - Hatt løst avfall liggende rundt avfallsbeholderen? (Renovatør tar ikke med dette.)

  Hvis du har gjort alt dette og det enda ikke er tømt melder du avviket til oss. Dette kan du enten gjøre med et skjema på vår hjemmeside, eller i appen Min Renovasjon.
   
 • Jeg er tom for grønne poser – hvordan skaffer jeg nye?
  • Du kan fritt hente grønne poser på Miljøstasjonen, hos utvalgte butikker eller ved å knyte en pose på matavfallsdunken din. Da vil renovatøren legge igjen en rull til deg på tømmedag.
 • Avfallsdunken er for liten – kan jeg bestille større?
  • Ja, du kan bestille større dunk. Du må selv bytte beholder på Miljøstasjonen.
 • Når er neste tømmedag?
  • Du kan laste ned tømmekalender for din adresse, eller benytt deg av appen «Min renovasjon» til smarttelefon som gir deg varsling i forkant av tømmedager.
 • Avfallsdunken min er skadet – hva gjør jeg?
 • Hvor er nærmeste returpunkt for glass- og metall?
 • Hvorfor kan jeg ikke legge avfall løst i restavfallsdunken?
  • Innholdet i mat- og restavfallsdunken kjøres til et optisk ettersorteringsanlegg som sorterer mat- og restavfallsposene hver for seg. Løst avfall vil føre til stans og skade på anlegget. Det er også hygiensiske årsaker til at vi ønsker avfallet i pose med dobbel knute.
 • Er det noe vits å sortere matavfall i grønne poser når det likevel går i samme dunk som restavfallet?
  • Ja, det er det! Når mat- og restavfallsposene er sortert hver for seg i det optiske sorteringsanlegg blir matavfallet sendt til ett biogassanlegg og gjenvinnes til jordprodukter og biogass. Restavfallet blir åpnet og videre sortert. Restavfallet som ikke kan materialgjenvinnes etter finsortering sendes til engergigjenvinning og gir fjernvarme.
 • Hva koster det å levere avfall på miljøstasjonen?
 • Finnes det en enkel soteringsguide jeg kan bruke?
 • Jeg er usikker på hvordan dette skal sorteres – hva gjør jeg?
  • Du kan alltid ta kontakt med oss med sorteringsspørmål, men vi anbefaler også www.sortere.no for gode råd om kildesortering.

 

Renovasjonsforskriften for din kommune

Hver kommune har sin egen renovasjonsforskrift. Formålet med renovasjonsforskriften er å sikre at miljø, helse og økonomi ivaretas ved håndtering av husholdningsavfall. Forskriften gir også bestemmelser om kommunens renovasjonsordning, som regler for innsamling og håndtering av husholdningsavfallet.

Vi anbefaler at du gjør deg kjent med hva som står i din kommunes renovasjonsforskrift.

Ullensaker kommune sin renovasjonsforskrift på lovdata.no

Eidsvoll kommune sin renovasjonsforskrift på lovdata.no

Nannestad kommune sin renovasjonsforskrift på lovdata.no

Hurdal kommune sin renovasjonsforskrift på lovdata.no