"Renovasjon og avfallskalender 2018" blir sendt ut med posten til alle husstander (også de som har reservert seg mot reklame) i uke 48 - 2017.  I menyen til høyre finner du e-papir utgaven av avfallskalendere 2017 og PDS utgave for 2018 for din kommune.

Kalenderen består av en informasjonsdel om renovasjon og en tømmekalender. 

Informasjonsdelen
Her finner du alt du trenger for å kunne kildesortere riktig. En god del tekst er også oversatt til engelsk.

Tømmekalender
Her behøver du kun å se på siden for din tømmedag

Her kan du laste ned tømmedagene direkte inn i kalenderen din.

Nytt i 2017

ØRAS har endret produksjonsmetode for behandling av matavfallet, og sender nå posene til Romerike Biogassanlegg på Nes. Her tas biogassen ut fra matavfallet, hvorpå denne blir omdannet til drivstoff. ØRAS får så tilbake den faste biomassen, som danner grunnlaget for produksjon av hagejord på Dal Skog. Nå uten poserester og glassbiter !

For å utnytte matavfallet mest mulig i ny produksjonsmetode, er det ikke lenger ønskelig med plante- og blomsterrester i matavfallet. Dels fordi dette avfallet inneholder lite metan, og dels for at mange planter/avskårne blomster kan inneholde rester av sprøytemidler. Vi ønsker oss derfor plante- og blomsterrester i restavfallet.

Isopor er restavfall

Tidligere har vi sagt at isopor kan kastes som plastemballasje. Det er ikke lenger ønskelig, da dette allikevel håndteres som restavfall fordi det ikke blir noe volum av det. I tillegg skaper isopor problemer i mottaksanleggene, fordi det klistrer seg til maskineriet (statisk). Vi vil gjerne at isopor leveres til gjenvinningsstasjoen, fordi dette sikrer en større materialgjenvinning. Små mengder kastes som restavfall hjemme.