Alle våre jordprodukter er næringsrike og torvfrie.

Ekstra gjødsel trengs ikke.

Ved å kompostere matavfall og hageavfall, bidrar vi med å tilbakeføre fosfor til jordsmonnet og ivareta viktige stoffer som er livsnødvendig for alt liv.